Best Practise for social inklusion af flygtninge

I år arbejder Ung Aktion for at give de mennesker, berørt af flygtningekrisen – både flygtninge og de der tager imod – mulighed for at fortælle deres historier. Det fysiske projektet vil være mobilt, så det ikke begrænser sig til ét sted – derfor kalder vi den for ‘Mobile Media Club’. Den skal give unge adgang til at få færdigheder i kommunikation, storytelling, klippeprogrammer og kamerateknikker, hvilket vil give dem en stemme samt skills for fremtiden. Og med deres historier, håber vi på, at skabe opmærksomhed omkring situationen, råbe politikerne op og stille dem til ansvar – både lokalt og globalt. Vi kan ikke vende ryggen til, og der skal handles nu!

Derudover skal platformen også skabe et netværk, hvor unge over hele verden kan connecte, dele deres tanker, erfaringer og få bearbejdet nogle af deres traumer ved at kommunikere med hinanden.

Vi tror på det her projekt, da vi har erfaring med lignende kampagner. Fx har de sidste 2 års kampagne fundraiset til en medie club i Balata flygtningelejr i Palæstina, som nu er oppe og køre. Her bliver de unge trænet i filmproduktion og kan komme ud med deres historier via video. Vi kan se på de videoer, de har lavet, at det har givet dem livsglæde og håb. Nogle af palæstinenserne fra medie klubben var i Danmark her i foråret, og de sagde, at projektet havde givet dem mulighed for at få deres historier ud over grænserne.