2010 – 2020

Ung Aktion blev etableret i 2010 og har i årenes løb udviklet sig og skabt mange kampagner, projekter, events og produktioner særligt inden for film, foto og grafik. Fælles for dem alle har været at sætte unge udsatte på dagsordenen både lokalt og globalt, for derigennem at fremme ligeværd og bedre levevilkår for alle og ikke kun de få. 

Vi mener, alle er noget værd. Alle er en ressource, og alle kan gøre en forskel! Verden er i opbrud og hvis vi vil sikre en mere bæredygtig fremtid – økonomisk, socialt og miljømæssigt – skal vi have ALLE unge med! Vi skal skabe platforme, hvorfra unge kan prøve kræfter af med hænder, hoved, i partnerskaber og i dialog. Platforme der kapacitetsopbygger, styrker og giver redskaber til at blive handlekraftige globale medborgere, der kan skabe positive forandringer og takle de udfordringer vi står overfor med bl.a. klima-, flygtninge- og demokratikrise, et skrøbeligt EU og handelskrig.

Med en ung-til-ung tilgang er der hvert år blevet sat fokus på en særligt udfordret gruppe i det Globale Syd. Det har taget os ud i verden og vi har mødt unge i deres virkelighed, hørt deres syn på livet, fået indsigt i de samfundsstrukturer der problematiserer deres hverdag, samt fået kendskab til hvilke løsninger, som de mener skal til for at opnå deres drømme. En viden som tegner en barsk virkelighed, en magtesløshed, men også et opråb med håb og drømme om, at det stadig er muligt. Vi kan gøre verden til et bedre sted. Vi kan styrke fællesskabet. Vi kan være katalysatorer for forandring!

Med denne viden og i et tæt samarbejde med vores forskellige samarbejdspartnere, har vi iværksat oplysnings- og indsamlingskampagner, der har skabt et talerør og en platform, hvorfra unge har kunne dele deres budskaber, samt muliggjort at vi i samarbejde har etableret lokalforankrede projekter. Projekter der kan være med til at forbedre levevilkår, samt fremme mulighederne for at de unge kan opnå deres drømme i livet.

Indtil videre har vi været i Kenya, Nepal, Tanzania, Vietnam, Jordan, Ghana, Egypten, Palæstina og Bangladesh. Sidstnævnte er omdrejningspunktet for vores nuværende kampagne, som omhandler udsatte befolkningsgrupper i og udenfor verdens største flygtningelejr i Cox’s Bazar, Bangladesh. Projekter igennem årene inkluderer bl.a. Gade Biblioteker i Ghana, Media Club i Palæstina og et Aktivitetscenter for unge syriske flygtninge i Jordan. Læs mere og dyk ned i hvert land under ’Kampagner’ i topmenuen.

2019/20 – …

Fra at have været en del af Den Økologiske Produktionsskole (ØKO) på Nørrebro i 10 år, blev Ung Aktion i 2019 sammenlagt med 8 andre uddannelsestilbud i Københavns kommune under den nye Forberedende Grunduddannelse FGU (læs mere her).

I 2020 blev Ung Aktion så yderligere lagt sammen med ØKOs tidligere Fotolinje under faglinjen Kommunikation & Medier. I fællesskab skaber vi nu et nyt uddannelsestilbud for unge mellem 15-24 og visionen er fortsat at skabe en platform, der forholder sig til aktuelle politiske problemstillinger og giver unge en stemme, samt redskaber til at kunne præge den politiske dagsorden – for derigennem at sætte et positivt aftryk på fremtiden!  

Vores første produktion handler om Verdensmål 1: Fattigdom. Under ’Produktioner’ i topmenuen vil du kunne se, hvordan hver ung har vinklet og tilgået opgaven. Kontakt os endelig for mere info, eller hvis du er interesseret i at vi kommer og udstiller og/eller holder oplæg/workshops. Vi er klar til at rykke ud! 🙂