Mad skal i maven – ikke i bilen!

I samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke lancerede Ung Aktion i 2012/13 kampagnen STOP MADBENZIN, for at gøre opmærksom på biobrændsel og dets alvorlige konsekvenser. Vi ville bl.a. opfordre danske og europæiske politikere til at øge presset på Afrikas jord med politiske mål for forbrug af madbenzin, samt udbrede budskabet om, at biobrændsel ikke er vejen frem – hverken for miljø eller mennesker! 

I Afrika overtager spekulanter hvert år jordområder, der svarer til tre gange Danmarks størrelse. Formålet med jordovertagelserne er primært at dyrke fødevarer, der ender som benzin i vores biler – og ikke i sultne maver. Det anslås fx at EU’s nuværende forbrug af fødevarer til produktion af biobrændstoffer kunne brødføde 185 millioner mennesker, ud af de 870 millioner der sulter. I efteråret 2012 tog vi til Kisarawe og oplevede, hvordan bønder havde fået frataget deres jord på urimelig vis, levede i ekstrem fattigdom og havde fysiske gener pga. de giftstoffer, der bliver brugt til at gøde markerne til produktion af biobrændstof. En uhyggelig oplevelse, der gav os stor indsigt i problematikkerne og understregede vigtigheden af vores STOP MADBENZIN kampagne. 

Vores indsamling gik til ActionAids vigtige arbejde for at stoppe produktionen af biobrændsel baseret på fødevare ved bl.a. at lave oplysningskampagner, lægge pres på politikere, undervise om rettigheder, mobilisere og organisere, samt danne taskforce til at forfølge krav. 

Se årets kampagnefilm herunder: