Det gode liv

Ung Aktion kampagnen 2014/2015 handlede om vietnamesiske unges adgang til det gode liv – og deres definition af hvad det gode liv er?

Derfor rejste Ung Aktion til Vietnam for at undersøge, hvad det gode liv er for unge i Vietnam, og undersøge kontrasterne til danske unges forståelse af, hvad det gode liv er. Vi udvekslede med 20 unge vietnamesere, og det viste sig hurtigt at nogle unge lever det gode materialistiske liv mens andre har ingenting. Kampagnen i Danmark handlede om, at starte dialog med unge omkring fattigdom, adgang til uddannelse og privilegier i velfærdsstaten. Kampagnens fundraising projekt var at støtte en vietnamesisk erhvervsskole og give fattige unge adgang til en håndværksmæssig uddannelse. 

Vietnam er et udviklingsland i rivende økonomisk udvikling, men det er desværre med til at skabe en stor kløft mellem rig og fattig. Skolen som Ung Aktion støttede i Vietnam kampagnen, var en skole for de aller mest marginaliserede unge, som kom fra de fattigste familier. Projektet handlede om at give unge adgang til at kunne løfte sig selv og deres familie ud af den værste fattigdom. Mange af de unge på skolen havde tilmed fysiske handicap, som besværliggjorde deres tilværelse endnu mere. Men hele ung aktion holdet var ekstremt imponerede over hvor produktive de unge kunne være, selvom de manglede arm, ben eller havde lammelser. Denne kæmpe vilje til overleve og ændre sin egen livssituation, var ekstrem inspirerende.    

Se flere billeder her og årets kampagnefilm her